Vážení milovníci a příznivci klarinetu,

od roku 2014 se máte možnost stát členy České klarinetové asociace (ČKA) a tím podpořit hlavní myšlenku této nově vzniklé neziskové organizace. Vzhledem k tomu, že se na vzniku a chodu asociace podílí čeští klarinetisté, a to nejen z řad pedagogů vysokých škol, ale především klarinetistů předních českých orchestrů (tedy široká paleta klarinetových interpretů), věříme, že budeme společně schopni vybudovat silné společenství hudebních nadšenců, kteří naplní podstatu této nově vzniklé asociace. K tomu ale potřebujeme především a právě vás, klarinetisty všech žánrových hudebních oblastí a jakékoliv interpretační úrovně.

Česká klarinetová asociace člen AHUV, z. s. /Czech clarinet association member of Association of music artists and scientists/ je spolek, který vznikl za účelem rozvoje aktivit spojených s interpretačním uměním v oboru klarinet a jeho dalších typů (es klarinet, basetový roh, basový klarinet aj.) a podpory tvůrčí činnosti s cílem stimulovat hudební, umělecké, kulturní i vědecké aktivity členů sdružení. Účel vzniku asociace je naplňován zejména prostřednictvím:

  • podpory veřejných koncertů a vzdělávacích projektů,
  • podpory mladé generace začínajících interpretů v jejich umělecké dráze,
  • pořádání koncertů, setkání, událostí, festivalů, kongresů a soutěží,
  • pořádání klarinetových kurzů,
  • organizování výletů pro školení klarinetistů (semináře, soustředění, workshopy), koncertní turné,
  • příprava a tisk propagačních a dalších studijních materiálů,
  • spolupráce s místními úřady, vzdělávacími, kulturními a církevními institucí, nadacemi, spolky, soukromými společnostmi, firmami a jednotlivci,
  • prezentace české klarinetové hudby v České republice i v zahraničí,
  • spolupráce s mezinárodními organizacemi s podobnými cíli na podporu hudební kultury,
  • podpora kultury v České republice i v zahraničí.